Lektori

Viac informácií o našich lektoroch je v .pdf po kliknutí na meno lektora.

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA

Ing. Mgr. Ondrej Buzala, MHA

JUDr. Ľudmila Švrčková

PhDr.  Magdaléna Točíková

PhDr. Mária Znášiková

PhDr. Martina Pavlová, PhD.

PhDr. Štefánia Telepjanová

Ing. Dominika Chalupová

Mgr. Hana Lenčéšová