Prehľad kurzov

Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konajú sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov. V Akadémii pracujú lektori priamo z praxe - riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Ponúkame kurzy

(viac informácií je v .pdf prílohe po kliknutí na vybratý kurz)

1. Sociálny manažment – organizácia práce v sociálnych službách
2. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách
3. Zásady hygieny a epidemiológie
4. Manažér kvality v sociálnych službách
5. Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním
6. Inštruktor odbornej praxe     
7. Projektový manažment
8. Instruktor sociálnej rehabilitácie
9. Opatrovateľský kurz
10. Kurz prvej pomoci pre sociálne služby
11. Lady opatrovateľka
12. Sprevádzanie umierajúcich v zariadeniach sociálnych služieb a v domácom prostredí
13. Práca so zdravotníckymi pomôckami a škola pádov
14. Komunikácia v opatrovateľskom procese
15. Komunikácia s mediálnymi partnermi
16. Riadenie rizík v sociálnych službách

Ponuka jednodňových kurzov:

1. Odstránenie prevádzkovej hluchoty a slepoty
2. Povinnosti obce a jej kompetencie pri zabezpečovaní sociálnych služieb
3. Zmena svojho pohľadu na človeka s Alzheimerovou chorobou