Deň otvorených dverí Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, 6.februára 2015 v Holíči

  • 22 April 2015
  • aopss

Dňa 6.2. 2014 bolo slávnostne otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Otvorenie sa uskutočnilo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v nádherných historických priestoroch bývalej Holíčskej manufaktúry známej v regióne ako BESEDA.

Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konali sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov.

Uvedomujúci si skutočnosť, že sociálne služby sú finančne poddimenzované, rozhodli sme sa nastaviť kurzy tak, aby boli financovateľné. V Akadémii pracujú lektori priamo z praxe - riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Medzi prvé kurzy sme zaradili zatiaľ najžiadanejšie z akreditovaných kurzov:
1. Sociálny manažment – organizácia práce v sociálnych službách
2. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách
3. Zásady hygieny a epidemiológie.
4. Manažér kvality v sociálnych službách
5. Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním
6. Inštruktor odbornej praxe

Tel. kontakt: 0905 543 245

Ďalšie nové kurzy, ktoré sú pripravené v rámci jarnej ponuky:
1. Lady opatrovateľka
2. Sprevádzanie umierajúcich v zariadeniach sociálnych služieb a v domácom prostredí
3. Práca so zdravotníckymi pomôckami a škola pádov.
4. Komunikácia v opatrovateľskom procese.
5. Komunikácia s mediálnymi partnermi.
6. Riadenie rizík v sociálnej práci.
7. Projektový manažment
8. Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Na ďalšie stretnutia sa teší kolektív lektorov:
PhDr. Miroslava Urblíková - tajomníčka AOPSS
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA - prezidentka AOPSS
MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA - členka Správnej rady Akadémie

Sponzori: LINET DEPEND
Mediálny partner: Prohuman