Nachádzate sa tu

Kurzy Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Holíč

Pridané používateľom aopss dňa apríl 22, 2015 - 8:23doobeda

Dňa 6.2. 2014 bolo slávnostne otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Otvorenie sa uskutočnilo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v nádherných historických priestoroch bývalej Holíčskej manufaktúry známej v regióne ako BESEDA. Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konali sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov. V Akadémii pracujú  lektori priamo z praxe - riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Názov kurzu:

1. Sociálny manažment – organizácia práce v sociálnych službách

2. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách

3. Zásady hygieny a epidemiológie4. Manažér kvality v sociálnych službách

5. Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním

6. Inštruktor odbornej praxe

7. Projektový manažment

8. Sociálna rehabilitácia

9. Opatrovateľský kurz

Ceny kurzov sú orientačné a podľa dohody.
Kurzy budú prebiehať v sídle Akadémie vzdelávania, Bernolákova 4 , 908 51 Holíč.
Ak sa prihlási na kurz 11 osôb z jedného zariadenia (alebo z blízkeho okolia), kurz môže prebiehať v danom zariadení.
Kontakt: asistentiaopss@gmail.com, tel.: 0905 543 245, 0948 345 158

Na stretnutie sa teší kolektív lektorov AOPSS.