Sympózium s prof. Dr. Monikou Krohwinkel

  • 11 July 2017
  • aopss

Dovoľte mi pozvať Vás na výnimočné stretnutie s pani prof. Dr. Monikou Krohwinkel, ktorej teoreticko-praktický ošetrovateľsko/opatrovateľský model sa využíva v tisíckach zariadení sociálnych služieb  najmä v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku,  Holandsku a v ďalších krajinách.

Sme šťastní, že sme dostali príležitosť osobne sa stretnúť so 76 ročnou osobnosťou, ktorá prijala naše pozvanie nielen na sympózium, ale aj k ďalšej našej spolupráci.

Obsah sympózia pripravila naša hosťka nielen pre vedeckých a akademických pracovníkov, ale aj pre samotných poskytovateľov a odborníkov z ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.

Vítaní ste všetci, ktorí už pracujete podľa jej modelu, ale aj tí, ktorí hľadáte pre svoje zariadenie moderný a štruktúrovaný model ošetrovania a opatrovania, ktorý zodpovedá aj požiadavkám zákona o sociálnych službách a podmienkam kvality na Slovensku.

Ak Vás naša ponuka zaujala, prosím vyplňte prihlášku a zašlite nám ju v čo najkratšom čase, keďže máme limitovaný počet účastníkov. 

Tešíme sa na stretnutie.
S úctou 
 
Mária Kovaľová 
Tabita s.r.o., AOPSS