Nachádzate sa tu

Prihláška za člena AOPSS

Prihláška za člena Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb

Výška členského: Prvokontaktný personál u lôžka 12 eur ročne, stredný manažment (vedúci úsekov, sociálny pracovník, manažér kvality a i.) 24 eur ročne, riaditeľ/ka, majiteľ 36 eur ročne. Časť členského sa Vám vracia v podobe poukážky na vzdelávanie, alebo iné akcie realizované asociáciou. Príklad: z 12 eur, máte poukážku v hodnote  10 eur.  Z 24 eur, máte poukážku v hodnote 15 eur a z 36 eur, máte poukážku v hodnote 25 eur. Poukážku dostanete po zaplatení členského.

Na prihlásenie použite formulár v prílohe: